добре дошли в моят уеб сайт

"..Ние ви учим на различаване и на правилни избори, които можете да направите. И първото и най-разумното – това е да ограничите влиянието на всички средства за масова информация върху вашето съзнание и подсъзнание. Когато този натиск утихне, вие ще придобиете способност да се ориентирате и да правите различаване. Вашето Висше Аз, Богът вътре във вас, не може да разговаря с вас, Възнесените Владици не могат да разговарят с вас дотогава, докато вие се намирате в плътния обръч от информационен боклук, който с тонове се изсипва и се излива върху вас през деня от екраните на телевизорите, от радиоприемниците, от вестниците, от Интернет. Във вас възниква усещането, че сте в течение на всички последни събития по света, вие получавате информация за всички новости във всички области. Обаче най-важните новини, които не се излъчват по нито един от вашите радио- или телевизионни канали, са недостъпни за по-голямата част от населението на Земята. И най-важната новина – това e сигналът „SOS”, който ви изпраща планетата и всичко живо на планетата.

Вие приличате на безумен капитан, който управлява кораба по време на ураган. Колективното съзнание и колективното безсъзнателно на човечеството е подобно на този безумен капитан. И корабът, вашата планета, във всеки момент може да налети на остри рифове и да претърпи корабокрушение.

Вие опитахте, вие вкусихте от всички плодове на планетата Земя и сега настъпи времето, когато е необходимо да се върнете към по-фините проявления на битието. Как може да чуете музикалните звуци на моя орган, на който аз свиря всяка нощ в моята обител в ефирните октави, ако постоянно се оглушавате с всичко това, което непрекъснато, като фон, звучи от вашите високоговорящи апарати.

Да послушате тишината, живите гласове на природата, е уморително и скучно за вас. Вие създадохте изкуствена цивилизация, която сама се откъсна от всичко, което е създадено от Бога на планетата Земя..."


Беседа за насъщното
Възлюбеният Кутхуми, 2 юли 2009г
"..Ние периодично повтаряме нашите препоръки за това как да работите с нашите послания. И аз познавам много хора, които не изпълняват нашите препоръки. Много пъти сме говорили за предпазливостта при работа с посланията и за това, че е нежелателно да се четат повече от две послания на ден. Например едно сутрин и едно вечер.
Всяко послание съдържа енергиите на този Владика, който дава посланието. И понякога енергиите принадлежат на немного висок план, а понякога енергиите принадлежат на много висок план на Битието. И ако започнете да четете няколко послания подред, тогава вие подлагате своя организъм на много голямо натоварване. Вашето външно съзнание може да не проследи тази опасност, защото вашият плътски ум е свикнал да работи само с информационната съставляваща и не отчита енергийната съставляваща на посланията.

Вие трябва да се отнасяте много внимателно към четенето на нашите послания, иначе рискувате да изпитате вътрешен дискомфорт, неудовлетвореност и, което е още по-лошо, да насочите цялото си неудоволствие по адрес на нашия посланик или на Владиците. Трябва много внимателно да се готвите за четенето на всяко послание. Трябва да се настройвате към Владиката, който дава посланието с помощта на музика, с помощта на изображение на Владиката или използвайки молитва или медитация преди четенето на посланието. Тогава вие изравнявате своите енергии, извисявате своето съзнание и посланията ще ви принесат полза..."


Беседа за действието на посланията
Владика Кутхуми, 14 януари 2010 г.


Уебсайт в alle.bg